[THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỨC KÝ QUỸ NGÀY 07.01.2021]

Kính gửi Quý khách hàng, 💁‍♂️ Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi gửi đến quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/01/2021. Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini thay đổi. ➡️ Chi tiết vui lòng xem tại link sau: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-thay-doi-ky-quy-ngay-07-01/ Trân trọng./.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!