Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 18.11

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi gửi tới Quý Thành viên Thông báo số 11/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm vào ngày 18/01/2021. Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý và thông báo tới Khách hàng về lịch này.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!