Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Từ Ngày 08/07/2021

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Thông báo về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 08/07/2021

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

 

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 3,300 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 5,500 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 1,100 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 3,520 USD

Ban hành kèm theo Quyết định số 299QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07.7.2021″]

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!