Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Ngày 07/10/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/10/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Đồng, Dầu ít lưu huỳnh, Dầu thô Brent và Khí tự nhiên

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

 

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 3,960 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 792 USD
3 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,200 USD
4 Đồng Kim loại COMEX 6,600 USD
5 Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICE EU 4,854 USD
6 Dầu thô Brent Năng lượng ICE EU 6,567 USD
8 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 7,040 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!