Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Ngày 04/10/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/10/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Ngô, Ngô mini, Dầu cọ thô, Cao su RSS3 và Khí tự nhiên

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

 

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 4,455 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 891 USD
3 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,475 USD
4 Ngô  Nông sản CBOT 1,898 USD
5 Ngô mini Nông sản CBOT 380 USD
6 Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX 6,000 MYR
7 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 85,500 JPY
8 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 6,380 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!