Thông Báo Về Việc Ban Hành Hạn Mức Vị Thế Mở Của Tài Khoản Giao Dịch Đối Với Từng Mặt Hàng Niêm Yết Giao Dịch Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!