Thông Báo Về Cơ Chế Bảo Vệ Lệnh Market Và Lệnh Stop

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Thông báo về cơ chế bảo vệ lệnh Market và lệnh Stop của Sở Giao dịch hàng hóa CME, CBOT, NYMEX, COMEX.

 

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!