Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1 CCEZ20Ca cao ICE US 12/2020 16/11/2020 Trước 23:30 ngày 12/11/2020
2 NQMZ20Dầu WTI Mini 12/202017/11/2020Trước 03:00 ngày 14/11/2020
3 CLEZ20Dầu WTI 12/202018/11/2020Trước 03:00 ngày 17/11/2020
4 KCEZ20Cà phê Arabica 12/202019/11/2020Trước 23:30 ngày 17/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!