Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STT Mã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1CTEZ20 Bông Sợi 12/2020 23/11/2020 Trước 00:20 ngày 20/11/2020
2NGEZ20 Khí tự nhiên 12/2020 23/11/2020 Trước 03:00 ngày 20/11/2020
3 TRUX20 Cao su RSS3 11/2020 24/11/2020 Trước 15:00 ngày 20/11/2020
4RBEZ20 Xăng RBOB 12/2020 26/11/2020 Trước 03:00 ngày 25/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!