Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2021 – Đợt 5

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1     NGEQ21 Khí tự nhiên 08/2021 26/07/2021 Trước 02:00 ngày 23/07/2021
2     QOU21 Dầu Brent 09/2021 28/07/2021 Trước 03:00 ngày 28/07/2021
3     RBEQ21 Xăng RBOB 08/2021 28/07/2021 Trước 02:00 ngày 27/07/2021

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1     TRUN21 Cao su RSS3 07/2021 26/07/2021 Trước 15:00 ngày 20/07/2021
2     NGEQ21 Khí tự nhiên 08/2021 28/07/2021 Trước 02:00 ngày 27/07/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!