Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2021 – Đợt 4

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1     NQMQ21 Dầu WTI Mini 08/2021 15/07/2021 Trước 02:00 ngày 14/07/2021
2     QWQ21  Đường trắng 08/2021 16/07/2021 Trước 22:00 ngày 14/07/2021
3     CLEQ21 Dầu WTI 08/2021 16/07/2021 Trước 02:00 ngày 16/07/2021
4 TRUN21 Cao su RSS3 TOCOM 7/21 19/07/2021 Trước 15:00 ngày 15/07/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!