Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 06/09/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng vv thay đổi mức ký quỹ ban đầu áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/09/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3 thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1 Cao su Nguyên liệu công nghiệp OSE 83,000 JPY

Xem chi tiết tại link: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!