Thông Báo Đào Tạo Nhà Đầu Tư Đã Mở Tài Khoản Tại Gia Cát Lợi Ngày 26/08/2021

Thời gian: 19h00, ngày 26/08/2021.

Hình thức đào tạo: Online qua link Zoom được thông báo trước giờ đào tạo.

 Chủ trì buổi đào tạo: (Ông) Lương Tuấn Vũ – Tổng Giám Đốc Công ty CP GD HH Gia Cát Lợi.

Thành phần tham dự: Tất cả khách hàng.

Nội dung đào tạo:

– Ngày đáo hạn và sự quan trọng của ngày đáo hạn.

– Cách quản trị rui ro cho doanh nghiệp.

Các Anh/Chị Chuyên viên Kinh doanh cập nhật thông tin mời khách hàng tham gia để cũng cố kiến thức.

Trân trọng.

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!