Thông Báo Đào Tạo Nhà Đầu Tư Đã Mở Tài Khoản Tại Gia Cát Lợi 28.08.2021

✅ Thời gian: 19h00, ngày 28/08/2021

✅ Hình thức đào tạo: Online qua link Zoom được thông báo trước giờ đào tạo.

✅ Chủ trì buổi đào tạo: (Ông) Lương Tuấn Vũ – Tổng Giám Đốc Công ty CP GD HH Gia Cát Lợi.

✅ Thành phần tham dự: Nhà đầu tư đã mở tài khoản tại Gia Cát Lợi.

✅ Nội dung đào tạo: Phuơng pháp giao dịch Break out và chiến lược trading chiến thắng.

Các Anh/Chị Chuyên viên Kinh doanh cập nhật thông tin mời khách hàng tham gia để cũng cố kiến thức.

Trân trọng./.

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!