Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Dầu Thô Ngày 22.07.2021

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô áp dụng từ phiên giao dịch ngày 22/07/2021.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture-2.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture2-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture3-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture4-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture5-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture6.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture7.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture8.png
Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!