Thông Báo Ban Hành Danh Mục Đặc Tả Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hoá Ngày 15/09/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định 456/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cao su RSS3 OSE; Cao su TSR 20 SICOM giao dịch tại MXV, có hiệu lực từ ngày 14/09/2021.

Chi tiết xem tại đây:

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!