Thông Báo Ban Hành Danh Mục Đặc Tả Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hoá Cao Su RSS3 Ngày 21/09/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng Quyết định số 474/QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/09/2021 vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cao su RSS3 OSE giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây:

 

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!