Thay đổi mức ký quỹ giao dịch 09.11.2020

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 09/11/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu thô WTI, Xăng pha chế RBOB, Dầu WTI mini thay đổi.

Xem chi tiết tại link <https://giacatloicantho.vn/ki-quy-giao-dich/>

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!