Ký Quỹ Arabica Thay Đổi Áp Dụng Từ Phiên Giao Dịch Hôm Nay

Kính gửi Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi đã thông báo tới Quý Khách hàng về viêc thay đổi mức ký quỹ giao dịch một số mặt hàng theo Quyết định số 343/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/7/2021. Theo đó, ký quỹ ban đầu mặt hàng cà phê Arabica (KCE) đã tăng từ $4455 lên $8250 và được áp dụng từ phiên giao dịch ngày hôm nay. Sự thay đổi này sẽ dẫn đến một số Tài khoản giao dịch bị thiếu hụt ký quỹ rất lớn.

Để đảm bảo công tác quản trị rủi ro của Quý Khách hàng, Gia Cát Lợi thông báo để Quý Khách hàng chủ động kiểm tra trạng thái các Tài khoản giao dịch có liên quan đồng thời có phương án bổ sung ký quỹ kịp thời trước giờ mở cửa phiên giao dịch chiều hôm nay ngày 27/7/2021.

Xem chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-hang-hoa-tai-so-giao-dich-hang-hoa-viet-nam-tu-ngay-27-07-2021/

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!