Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 07/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPN23Dầu ít lưu huỳnh 07/2310/7/2023Trước 21:00 ngày 06/07/2023
2TRUN23Cao su RSS3 07/2325/07/2023Trước 15:00 ngày 07/07/2023
3QWQ23Đường trắng 08/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
4ZFTQ23Cao su TSR20 08/2331/07/2023Trước 15:00 ngày 13/07/2023
5FEFN23Quặng sắt 07/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
6NQMQ23Dầu WTI Mini 08/2317/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
7MCLEQ23Dầu WTI micro 08/2317/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
8CLEQ23Dầu WTI 08/2318/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
9NQGQ23Khí tự nhiên mini 08/2324/07/2023Trước 21:00 ngày 20/07/2023
10NGEQ23Khí tự nhiên 08/2325/07/2023Trước 21:00 ngày 21/07/2023
  •  Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUN23Cao su RSS3 07/2325/07/2023Trước 15:00 ngày 07/07/2023
2QPN23Dầu ít lưu huỳnh 07/2312/7/2023Trước 21:00 ngày 10/07/2023
3MPON23Dầu cọ thô 07/2314/07/2023Trước 15:00 ngày 12/07/2023
4ZLEN23Dầu đậu tương 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
5ZMEN23Khô đậu tương 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
6ZWAN23Lúa mỳ 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
7ZCEN23Ngô 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
8ZSEN23Đậu tương 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
9KWEN23Lúa mỳ Kansas 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
10ZREN23Gạo thô  07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
11QWQ23Đường trắng 08/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
12CCEN23Ca cao 07/2314/07/2023Trước 21:00 ngày 12/07/2023
13ZFTQ23Cao su TSR20 08/2331/07/2023Trước 15:00 ngày 13/07/2023
14FEFN23Quặng sắt 07/2331/07/2023Trước 21:00 ngày 13/07/2023
15KCEN23Cà phê Arabica 07/2319/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
16NQMQ23Dầu WTI Mini 08/2319/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
17MCLEQ23Dầu WTI micro 08/2319/07/2023Trước 21:00 ngày 17/07/2023
18CLEQ23Dầu WTI 08/2320/07/2023Trước 21:00 ngày 18/07/2023
Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-tat-toan-hop-dong-thang-07-2023-dot-1/
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay