Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 05/2023 – Đợt 1 như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPK23Dầu ít lưu huỳnh 05/202309/05/2023Trước 21:00 ngày 05/05/2023
2TRUK23Cao su RSS3 05/202325/05/2023Trước 15:00 ngày 09/05/2023
3ZFTM23Cao su TSR20 06/202331/05/2023Trước 15:00 ngày 15/05/2023
4FEFK23Quặng sắt 05/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
5NQMM23Dầu WTI mini 06/202317/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
6MCLEM23Dầu WTI micro 06/202317/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
7CLEM23Dầu WTI 06/202318/05/2023Trước 21:00 ngày 17/05/2023
8NQGM23Khí tự nhiên mini 06/202323/05/2023Trước 21:00 ngày 19/05/2023
9NGEM23Khí tự nhiên 06/202325/05/2023Trước 21:00 ngày 23/05/2023
10MQCM23Đồng mini 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
11MHGM23Đồng micro 06/202326/05/2023Trước 21:00 ngày 24/05/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUK23Cao su RSS3 05/202325/05/2023Trước 15:00 ngày 09/05/2023
2QPK23Dầu ít lưu huỳnh 05/202311/05/2023Trước 21:00 ngày 09/05/2023
3ZLEK23Dầu đậu tương 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
4ZSEK23Đậu tương 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
5ZREK23Gạo thô 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
6ZMEK23Khô đậu tương 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
7ZWAK23Lúa mỳ 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
8KWEK23Lúa mỳ Kansas 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
9ZCEK23Ngô 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023
10MPOK23Dầu cọ thô 05/202315/05/2023Trước 15:00 ngày 11/05/2023
11CCEK23Ca cao 05/202315/05/2023Trước 21:00 ngày 11/05/2023
12ZFTM23Cao su TSR20 06/202331/05/2023Trước 15:00 ngày 15/05/2023
13FEFK23Quặng sắt 05/202331/05/2023Trước 21:00 ngày 15/05/2023
14KCEK23Cà phê Arabica 05/202318/05/2023Trước 21:00 ngày 16/05/2023
15NQMM23Dầu WTI mini 06/202319/05/2023Trước 21:00 ngày 17/05/2023
16MCLEM23Dầu WTI micro 06/202319/05/2023Trước 21:00 ngày 17/05/2023
17CLEM23Dầu WTI 06/202322/05/2023Trước 21:00 ngày 18/05/2023
18NQGM23Khí tự nhiên mini 06/202325/05/2023Trước 21:00 ngày 23/05/2023
19SNDD01M23Thiếc LME 01/06/202330/05/2023Trước 21:00 ngày 23/05/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay