Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2023 – Đợt 3 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MPOK23Dầu cọ thô 05/202328/04/2023Trước 15:00 ngày 26/04/2023
2SBEK23Đường 11 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
3SIEK23Bạc
05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
4SILK23Bạc micro 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
5CPEK23Đồng
05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
6PLEK23Bạch kim 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
7XCK23Ngô mini 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
8XBK23Đậu tương mini 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
9XWK23Lúa mỳ mini 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
10KWEK23Lúa mỳ Kansas 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
11ZREK23Gạo thô
05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
12ZLEK23Dầu đậu tương 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
13ZSEK23Đậu tương 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
14ZMEK23Khô đậu tương 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
15ZWAK23Lúa mỳ
05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
16ZCEK23Ngô
05/2023
28/04/2023Trước 21:00 ngày 27/04/2023
17AHDD16K23Nhôm LME 16/05/2312/5/2023Trước 21:00 ngày 05/05/2023
18AHDD22K23Nhôm LME 22/05/2318/05/2023Trước 21:00 ngày 11/05/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1SBEK23Đường 11 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
2QOM23Dầu Brent 06/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
3BMM23Dầu Brent mini 06/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
4RBEK23Xăng RBOB 05/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
5XBK23Đậu tương mini 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
6XWK23Lúa mỳ mini 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
7XCK23Ngô mini 05/202312/05/2023Trước 21:00 ngày 26/04/2023
8SNDD09K23Thiếc LME 09/05/2305/05/2023Trước 21:00 ngày 28/04/2023
9SNDD16K23Thiếc LME 16/05/2312/05/2023Trước 21:00 ngày 05/05/2023
10SNDD17K23Thiếc LME 17/05/2315/05/2023Trước 21:00 ngày 05/05/2023
11SNDD19K23Thiếc LME 19/05/2317/05/2023Trước 21:00 ngày 10/05/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-tat-toan-hop-dong-thang-04-2023-dot-3/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay