Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1ZFTK23Cao su TSR20 05/202328/04/2023Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2QWK23Đường trắng 05/202314/04/2023Trước 21:00 ngày 12/04/2023
3FEFJ23Quặng sắt 04/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4NQMK23Dầu WTI mini 05/202317/04/2023Trước 21:00 ngày 13/04/2023
5MCLEK23Dầu WTI micro 05/202317/04/2023Trước 21:00 ngày 13/04/2023
6CLEK23Dầu WTI 05/202318/04/2023Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7KCEK23Cà phê Arabica 05/202320/04/2023Trước 21:00 ngày 19/04/2023
8NQGK23Khí tự nhiên mini 05/202321/04/2023Trước 21:00 ngày 19/04/2023
9CTEK23Bông sợi 05/202324/04/2023Trước 21:00 ngày 20/04/2023
10CCEK23Ca cao 05/202324/04/2023Trước 21:00 ngày 20/04/2023
11NGEK23Khí tự nhiên 05/202324/04/2023Trước 21:00 ngày 20/04/2023
12LRCK23Cà phê Robusta 05/202325/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13MQIK23Bạc mini 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
14MQCK23Đồng mini 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
15MHGK23Đồng micro 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
16BMM23Dầu Brent mini 06/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
17RBEK23Xăng RBOB 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
18QOM23Dầu Brent 06/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 25/04/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1MPOJ23Dầu cọ thô 04/202314/04/2023Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2ZFTK23Cao su TSR20 05/202328/04/2023Trước 15:00 ngày 12/04/2023
3QWK23Đường trắng 05/202314/04/2023Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4FEFJ23Quặng sắt 04/202328/04/2023Trước 21:00 ngày 12/04/2023
5NQMK23Dầu WTI mini 05/202319/04/2023Trước 21:00 ngày 17/04/2023
6MCLEK23Dầu WTI micro 05/202319/04/2023Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7CLEK23Dầu WTI 05/202320/04/2023Trước 21:00 ngày 18/04/2023
8CTEK23Bông sợi 05/202308/05/2023Trước 21:00 ngày 21/04/2023
9NQGK23Khí tự nhiên mini 05/202325/04/2023Trước 21:00 ngày 21/04/2023
10SIEJ23Bạc 04/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
11MQIK23Bạc mini 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
12SILJ23Bạc micro 04/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13CPEJ23Đồng 04/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
14MQCK23Đồng mini 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
15MHGK23Đồng micro 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
16PLEJ23Bạch kim 04/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
17NGEK23Khí tự nhiên 05/202326/04/2023Trước 21:00 ngày 24/04/2023
18LRCK23Cà phê Robusta 05/202324/05/2023Trước 21:00 ngày 25/04/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-tat-toan-hop-dong-thang-04-2023-dot-2/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay