Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 04/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUJ23Cao su RSS3 04/202324/04/2023Trước 15:00 ngày 06/04/2023
2QPJ23Dầu ít lưu huỳnh 04/202310/04/2023Trước 21:00 ngày 06/04/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUJ23Cao su RSS3 04/202324/04/2023Trước 15:00 ngày 06/04/2023
2QPJ23Dầu ít lưu huỳnh 04/202312/04/2023Trước 21:00 ngày 10/04/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-tat-toan-hop-dong-thang-04-2023-dot-1/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay