Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 03/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPH23Dầu ít lưu huỳnh 03/202308/03/2023Trước 21:00 ngày 06/03/2023
2TRUH23Cao su RSS3 03/202327/03/2023Trước 15:00 ngày 09/03/2023
3NQMJ23Dầu WTI mini 04/202316/03/2023Trước 21:00 ngày 14/03/2023
4MCLEJ23Dầu WTI micro 04/202316/03/2023Trước 21:00 ngày 14/03/2023
5ZFTJ23Cao su TSR20 04/202331/03/2023Trước 15:00 ngày 15/03/2023
6FEFH23Quặng sắt 03/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 15/03/2023
7CLEJ23Dầu WTI 04/202317/03/2023Trước 21:00 ngày 16/03/2023
8NQGJ23Khí tự nhiên mini 04/202324/03/2023Trước 21:00 ngày 22/03/2023
9NGEJ23Khí tự nhiên 04/202327/03/2023Trước 21:00 ngày 23/03/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1QPH23Dầu ít lưu huỳnh 03/202310/03/2023Trước 21:00 ngày 08/03/2023
2TRUH23Cao su RSS3 03/202327/03/2023Trước 15:00 ngày 09/03/2023
3ZLEH23Dầu đậu tương 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
4ZSEH23Đậu tương 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
5ZREH23Gạo thô 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
6ZMEH23Khô đậu tương 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
7ZWAH23Lúa mỳ 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
8KWEH23Lúa mỳ Kansas 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
9ZCEH23Ngô 03/202314/03/2023Trước 22:00 ngày 10/03/2023
10MPOH23Dầu cọ thô 03/202315/03/2023Trước 15:00 ngày 13/03/2023
11CCEH23Ca cao 03/202316/03/2023Trước 21:00 ngày 14/03/2023
12ZFTJ23Cao su TSR20 04/202331/03/2023Trước 15:00 ngày 15/03/2023
13FEFH23Quặng sắt 03/202331/03/2023Trước 21:00 ngày 15/03/2023
14NQMJ23Dầu WTI mini 04/202320/03/2023Trước 21:00 ngày 16/03/2023
15MCLEJ23Dầu WTI micro 04/202320/03/2023Trước 21:00 ngày 16/03/2023
16KCEH23Cà phê Arabica 03/202321/03/2023Trước 21:00 ngày 17/03/2023
17CLEJ23Dầu WTI 04/202321/03/2023Trước 21:00 ngày 17/03/2023
18NQGJ23Khí tự nhiên mini 04/202328/03/2023Trước 21:00 ngày 24/03/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay