Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 203/TB/TGĐ-MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 2 (20/02/2023)

Chi tiết vui lòng xem Lịch Nghỉ Giao Dịch Ngày 20/02/2023 tại tệp đính kèm: Thông báo số 203TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sỏ Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.02.2023

Lịch Nghỉ Giao Dịch
Lịch Nghỉ Giao Dịch