Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 535/TB/TGĐ-MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 2 (19/06/2023)

Chi tiết vui lòng xem Lịch Nghỉ Giao Dịch Ngày 19/06/2023 tại tệp đính kèm: Thông báo số 535TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sỏ Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 19.06.2023

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-lich-nghi-giao-dich-mot-so-san-pham-ngay-19-06-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay