Căn cứ Thông báo số 591/TB/TGĐ-MXV ngày 26/06/2023 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về việc hỗ trợ 70% phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong quý III và quý IV năm 2023.

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hoá Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng chính sách hỗ trợ phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG cụ thể như sau:

  1. Kể từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Khách hàng đăng ký giao dịch hàng hoá trên hệ thống CQG sẽ được hỗ trợ 70% mức phí cố định (User Trader) được nêu trong bảng tính Phí sử dụng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG đính kèm theo Quyết định về việc Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hoá thông qua hệ thống CQG của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ban hành trong từng thời kỳ đối với tất cả các User Trader trên hệ thống CQG.
  2. Từ ngày 01/01/2024, việc thu phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG hàng tháng sẽ được tiến hành theo chính sách tại Công ty Gia Cát Lợi.

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ho-tro-70-phi-co-dinh-tren-he-thong-cqg-trong-quy-iii-va-quy-iv-nam-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay