Kính gửi: Quý Khách hàng

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng chi tiết thời gian Huỷ lệnh chờ của các sản phẩm Cao su RSS3, Cao su TSR20, Quặng sắt phiên ngày 21/04/2023, cụ thể như sau:

Sản phẩmThời gianNgày
Cao su RSS3 (TRU)           12h30      21/04/2023
Quặng sắt (FEF)           15h30      21/04/2023
Cao su TSR20 (ZFT)           15h30      21/04/2023
  • Sau mốc thời gian trên, trường hợp Khách hàng không thực hiện việc huỷ lệnh chờ khớp, MXV sẽ thực hiện huỷ lệnh chờ khớp.
  • Các lệnh working được đặt sau mốc thời gian trên cũng sẽ bị huỷ.

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-chi-tiet-huy-lenh-cho-cua-cac-san-pham-cao-su-rss3-cao-su-tsr20-quang-sat-phien-ngay-21-04-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay