Kính gửi Quý Khách Hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành phương thức thực hiện quyền chọn Hợp đồng Quyền chọn hàng hoá áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/06/2023.

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-phuong-thuc-thuc-hien-quyen-chon-hop-dong-quyen-chon-hang-hoa-ngay-26-06-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay