Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/07/2023.

Xem chi tiết: Thông Báo Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 06/07/2023 dưới đây:

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-khi-giao-dich-lien-ky-han-mat-hang-ca-phe-ngay-06-07-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay