Kính gửi: Quý Khách hàng,

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về ban hành hạn mức vị thế mở tài khoản giao dịch hàng hoá đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch hàng hoá tại MXV ngày 26/06/2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 934 QĐ/TGĐ – MXV ngày 14/12/2022.

Thông tin chi tiết quyết định:

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ban-hanh-han-muc-vi-the-mo-tai-khoan-giao-dich-hang-hoa-ngay-26-06-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay