Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV ngày 19/06/2023.

Quý Khách hàng lưu ý việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ ngày 19/06/2023:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 16/06/2023.
  • Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 19/06/2023.

Thông tin chi tiết quyết định:

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay