Thông báo – Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTMã Hợp đồngTên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1NQMX20Dầu WTI Mini 11/2020 15/10/2020Trước 02:00 ngày 14/10/2020
2 CLEX20 Dầu WTI 11/2020 16/10/2020Trước 02:00 ngày 15/10/2020
3NGEX20Khí tự nhiên 11/202026/10/2020Trước 02:00 ngày 23/10/2020
4TRUV20Cao su RSS3 10/202026/10/2020Trước 15:00 ngày 22/10/2020
5RBEX20Xăng RBOB 11/202028/10/2020Trước 02:00 ngày 27/10/2020
6ZFTX20 Cao su TSR 20 11/202030/10/2020Trước 15:00 ngày 28/10/2020
7ZSEX20 Đậu Tương 11/202030/10/2020Trước 23:20 ngày 28/10/2020
8XBX20 Đậu Tương Mini 11/202030/10/2020Trước 23:45 ngày 28/10/2020
9CPEX20 Đồng 11/202030/10/2020Trước 02:00 ngày 29/10/2020
10PLEX20 Bạch kim 11/202030/10/2020Trước 02:00 ngày 29/10/2020
11SIEX20 Bạc 11/202030/10/2020Trước 02:00 ngày 29/10/2020
12FEFV20 Quặng sắt 10/202030/10/2020Trước 02:15 ngày 29/10/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!