Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của hợp đồng tiêu chuẩn tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 20/06/2023.

Xem chi tiết tại: Quyết định số 544QĐ vv Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) ngày 20.06.2023

Xem chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/lich-dao-han/

Đáo hạn hợp đồng tiêu chuẩn 20/06/2023

Nguồn: https://dautuhanghoa.vn/quyet-dinh-dong-vi-the-mo-khi-den-ngay-dao-han-cua-hop-dong-tieu-chuan-ngay-20-06-2023/

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay