BẢNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT SẢN PHẨM DẦU ÍT LƯU HUỲNH

Tên sản phẩm giao dịchDầu Ít Lưu Huỳnh
Mã hàng hóaQP
Độ lớn hợp đồng100 tấn/lot
Đơn vị giao dịchUSD/tấn
Thời gian giao dịchThứ 2 đến thứ 6: 07:00 AM đến 05:00 AM (Ngày hôm sau)
Bước giá0.25 USD/tấn
Tháng đáo hạn96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đầu tiênTheo quy định MXV
Ngày giao dịch cuối cùngVào lúc 12:00 (Giờ London) của ngày, trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc.
Ký quỹTheo quy định MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định MXV
Biên độ giáTheo quy định MXV
Phương thức thanh toánKhông giao nhận vật chất

CÁC SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG LIÊN QUAN

Dầu Thô WTI

 1. Mã hàng hóa: CLE
 2. Đơn vị giao dịch: USD/thùng
 3. Bước giá: 0.01 USD/thùng

Dầu Thô WTI Mini

 1. Mã hàng hóa: CLE
 2. Đơn vị giao dịch: USD/thùng
 3. Bước giá: 0.01 USD/thùng

Dầu Thô Brent

 1. Mã hàng hóa: QO
 2. Đơn vị giao dịch: USD/thùng
 3. Bước giá: 0.01 USD/thùng

Khí Tự Nhiên

 1. Giao dịch sàn: NYMEX (Mỹ)
 2. Đơn vị hợp đồng: mmBtu
 3. Bước giá tối thiểu: 0.001 USD/mmBtu

Xăng Pha Chế

 1. Mã hàng hóa: RBE
 2. Đơn vị giao dịch: USD/gallon
 3. Bước giá: 0.0001 USD/gallon