Thông tin mở tài khoản giao dịch

👉 Tải xuống hợp đồng 👈

  Các bước giao dịch

  BƯỚC 1: MỞ TÀI KHOẢN

  Nhà đầu tư được mở tài khoản tại Gia Cát Lợi Cần Thơ thuộc Sở giao dịch hàng hóa để có thể thực hiện giao dịch hàng hóa phái sinh.

  BƯỚC 2: NỘP TIỀN KÝ QUỸ

  Tiền ký quỹ được nạp vào Tài khoản giao dịch hàng hóa đã đươc Gia Cát Lợi Cần Thơ thuộc Sở giao dịch hàng hóa cấp cho nhà đầu tư.

  BƯỚC 3: TẢI PHẦN MỀM GIAO DỊCH

  Phần mềm CQG Desktop của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, giao dịch các sản phẩm Phái sinh hàng hóa.

  BƯỚC 4: GIAO DỊCH PHÁI SINH

  Nhà đầu tư tiến hành mua bán đầu tư các sản phẩm hàng hóa bằng cách đặt lệnh trên phần mềm giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

  BƯỚC 5: THEO DÕI CÁC TỶ LỆ

  Các tỷ lệ được cập nhật liên tục tại phần mềm giao dịch cùng giá cả thị trường để chốt lời hiệu quả.