Thông báo: Lịch nghỉ giao dịch ngày 23,26,27 tháng 11

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng ngày 23,26,27 tháng 11 năm 2020

Lịch nghỉ ngày 23.11.2020

Lịch nghỉ ngày 26-27.11.2020

Xem chi tiết tại file đính kèm

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!